Granturi Europene

Știință și tehnologie

Cercetare și inovare – Orizont 2020

Piloți de stocare geologică

 

UE se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 80% până în 2050, prin urmare, obiectivul 2050 poate fi realizat numai în cazul în care emisiile din arderea combustibililor fosili în sectorul de generare a energiei electrice și a energiei industriile mari consumatoare sunt eliminate din sistem.

Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani (2014 până în 2020) – pe lângă investițiile private pe care acești bani le vor atrage. Acest program promite mai multe descoperiri si premiere mondiale prin aducerea de idei de la laborator pe piață.
Orizont 2020 este instrumentul financiar care pune în aplicare Innovation Union , o inițiativă emblematică Europa 2020, menită să asigure competitivitatea globală a Europei.
Grantul oferă finanțare în următoarele domenii: Agricultură și silvicultură, Resursele acvatice, Industriile bio, Biotehnologie, Energie, Mediu și politici climatice, Produse alimentare si Dietă sanatoasă, Finanțarea cercetătorilor , Sănătate, Cercetare și inovare în domeniul TIC, Inovaţie, Cooperare internațională, Parteneriate cu industria și statele membre, Materii prime, Infrastructurile de cercetare, Securitate, IMM-uri, Științe sociale și umaniste, Societate, Spaţiu, Transport.

Data limită:14/02/2017

Numar: LCE-30-2017

Link către Ghidul de finanțare

Link către proiect

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *