Granturi Europene

Știință și tehnologie

Cercetare și inovare – Orizont 2020

 

Metode de cercetare pentru evaluarea economică a îmbunătățirii sănătății

Domeniul de aplicare :

Propunerile ar trebui să furnizeze metode noi sau îmbunătățite pentru una sau ambele din următoarele domenii:

  • Ințelegerea variațiilor decosturi si a rezultatelor de sănătate în și între țări.
  • Integrarea datelor privind costurile și rezultatele de sănătate din diferite surse

În ceea ce privește variațiile de înțelegere a costurilor și a rezultatelor de sănătate din cadrul și între țări, propunerlei ar trebui să abordeze factorii care pe partea ofertei și a cererii în sistemul de sănătate au efecte majore asupra costurilor și a rezultatelor intervențiilor legate de sănătate. Aceasta include metode pentru măsuri mai robuste de bunăstare și calitatea vieții, preferintele pacientului, experienta, rezultatele raportate de pacienți, precum și metode de măsurare a impactelor economice și sociale mai largi, cum ar fi cele privind productivitatea. In dezvoltarea acestor metode, ar trebui să fie luate în considerare perspectivele diferitelor grupuri interesate în cadrul sistemului de sănătate și a economiei în general.

Data limită: 11/04/2017

Link către proiect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *