Granturi Europene

Știință și tehnologie

Cercetare și inovare – Orizont 2020

Implicarea IMM-urilor în cercetare și dezvoltare de securitate

Acțiunile din cadrul acestui subiect ar trebui să acopere orice aspect al programului specific pentru „societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi“ (Orizont 2020 Programul-cadru și programul specific):

7.1. Combaterea criminalității, traficului ilegal și a terorismului, inclusiv înțelegerea și abordarea ideilor și credințelor teroriste

7.2. Protejarea și îmbunătățirea rezistenței infrastructurilor critice, lanțurile de aprovizionare și modurile de transport

7.3. Consolidarea securității prin gestionarea frontierelor

7.4. Îmbunătățirea securității cibernetice – Începând cu ianuarie 2017, acțiunile care vizează acest aspect sunt încurajate să ia în considerare obiectivele Cybersecurity contractuale de parteneriat public-privat [1] și agendei strategice de cercetare și inovare corespunzătoare.

7.5. Creșterea rezistenței Europei la crize și dezastre

7.6. Asigurarea confidențialității și libertății, inclusiv pe internet, și consolidarea înțelegerii juridice și etică socială a tuturor zonelor de securitate, gestionarea riscurilor și a

7.7. Îmbunătățirea standardizării și interoperabilității sistemelor, inclusiv în scopuri de urgență

7.8. Sprijinirea politicilor de securitate externe ale Uniunii, inclusiv prin prevenirea conflictelor și consolidarea păcii

Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani (2014 până în 2020) – pe lângă investițiile private pe care acești bani le vor atrage. Acest program promite mai multe descoperiri si premiere mondiale prin aducerea de idei de la laborator pe piață.
Orizont 2020 este instrumentul financiar care pune în aplicare Innovation Union , o inițiativă emblematică Europa 2020, menită să asigure competitivitatea globală a Europei.
Grantul oferă finanțare în următoarele domenii: Agricultură și silvicultură, Resursele acvatice, Industriile bio, Biotehnologie, Energie, Mediu și politici climatice, Produse alimentare si Dietă sanatoasă, Finanțarea cercetătorilor , Sănătate, Cercetare și inovare în domeniul TIC, Inovaţie, Cooperare internațională, Parteneriate cu industria și statele membre, Materii prime, Infrastructurile de cercetare, Securitate, IMM-uri, Științe sociale și umaniste, Societate, Spaţiu, Transport.

Data limită:  18 octombrie 2017

Număr apel : SMEInst-13-2016-2017

Link către Ghidul de finanțare

Link către proiect

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *