Granturi Europene

Ultimele proiecte adăugate


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Biodiversitatea funcțională – creșterea productivității prin biodiversitate funcțională: interacțiunea eficientă a polenizatorilor culturilor și a animalelor de pradă.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Biodiversitatea funcțională – creșterea productivității prin biodiversitate funcțională: interacțiunea eficientă a polenizatorilor culturilor și a animalelor de pradă. Biodiversitatea și diversele ecosisteme servesc producției agricole în multe moduri diferite, dar nu toate sunt bine cunoscute. Utilizarea...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Tehnologii inteligente de pescuit pentru un sector de pescuit eficient, compatibil și prietenos cu mediul

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Tehnologii inteligente de pescuit pentru un sector de pescuit eficient, compatibil și prietenos cu mediul Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Promovarea cunoștințelor biologice de bază și îmbunătățirea instrumentelor de management pentru peștii importanți din punct de vedere comercial și alte specii de fructe de mare

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Promovarea cunoștințelor biologice de bază și îmbunătățirea instrumentelor de management pentru peștii importanți din punct de vedere comercial și alte specii de fructe de mare. Gestionarea pescuitului mai eficientă, bazată pe știință, este necesară pentru...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. ERA-NET Cofund: Parteneriatele public-public în bioeconomie

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   ERA-NET Cofund: Parteneriatele public-public în bioeconomie Agricultura și sectorul agro-alimentar sunt parte integrantă a economiei și societății în Europa. Ele sunt supuse unor presiuni externe multiple, cum ar fi creșterea cererii pentru produsele alimentare, hrana...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Validarea instrumentelor de diagnosticare pentru sănătatea animalelor și a plantelor

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Validarea instrumentelor de diagnosticare pentru sănătatea animalelor și a plantelor Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani...


Știință și tehnologi: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Intrări organice – intrări controversate în agricultura ecologică

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Intrări organice – intrări controversate în agricultura ecologică Proiectele ar trebui să ofere o imagine de ansamblu cuprinzătoare a utilizării curente și a necesității intrări externe în diferite tipuri de sisteme de producție ecologice a plantelor și a animale. Activitățile...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Cercetare și abordări pentru bolile și daunătorii emergenți asupra plantelor și a efectivelor de animale terestre

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Cercetare și abordări pentru bolile și daunătorii emergenți asupra plantelor și a efectivelor de animale terestre Comerțul și circulația mărfurilor și a persoanelor au facilitat transferul și răspândirea bolilor plantelor, a animalelor, a dăunătorilor, care...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Sprijin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a FOOD 2030 – un cadru european de politică de cercetare și inovare pentru alimentație și nutriție

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Sprijin pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a FOOD 2030 – un cadru european de politică de cercetare și inovare pentru alimentație și nutriție FOOD 2030 este un nou cadru politic pentru o mai bună...


Știință și tehnologie : Cercetare și inovare – Orizont 2020 . Inovații în materie de protecție a plantelor

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Inovații în materie de protecție a plantelor Pesticidele reprezintă o contribuție esențială în agricultură folosite împotriva dăunătorilor și a bolilor de combatere a plantelor, a calității și randamentul în producția de plante. În același timp, preocupările sunt pentru efectele...


Știință și tehnologi: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Sănătatea albinelor și polenizarea durabilă

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Sănătatea albinelor și polenizarea durabilă Albine (inclusiv albinele gestionate și sălbatice, sociale și albinele solitare) sunt supuse unor numeroase presiuni din lumea modernă, în special pierderile habitatelor care afectează nutriția, expunerea la diverse substanțe...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Creșterea rezistenței și eficienței animalelor

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Creșterea rezistenței și eficienței animalelor Pentru a accelera progresul cu privire la aceste probleme, este important să se dezvolte instrumente îmbunătățite pentru a identifica, exploata și măsuara caracteristicile importante genomice și fenotipice ale rezistenței...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Creșterea organică – Creșterea competitivității sectoarelor de soiuri și agricultura ecologică

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Creșterea organică – Creșterea competitivității sectoarelor de soiuri și agricultura ecologică Disponibilitatea de soiuri și semințe reprezintă o provocare economică și tehnică pentru producătorii ecologici. Se estimează că mai mult de 95% din producția ecologică se...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Metode de cercetare pentru evaluarea economică a îmbunătățirii sănătății

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Metode de cercetare pentru evaluarea economică a îmbunătățirii sănătății Domeniul de aplicare : Propunerile ar trebui să furnizeze metode noi sau îmbunătățite pentru una sau ambele din următoarele domenii: Ințelegerea variațiilor decosturi si a rezultatelor de...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Studii în silico pentru dezvoltarea și evaluarea produselor biomedicale

  Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Studii în silico pentru dezvoltarea și evaluarea produselor biomedicale Acest apel va dezvolta soluții științifice și tehnologice inovatoare in-silico pentru studiile de design de produs, dezvoltarea și evaluarea medicamentelor și a altor produse biomedicale...
Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Suport pentru absorbția pe scară largă a Inovării Digitale pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Suport pentru absorbția pe scară largă a Inovării Digitale pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă Propunerile ar trebui să ofere un sprijin pentru administrare, comunicare externă și coordonarea grupurilor de partenerii și părți interesate implicați în...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Acțiuni pentru reducerea decalajului cercetării în domeniul sănătății și al inovației europene

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Acțiuni pentru reducerea decalajului cercetării în domeniul sănătății și al inovației europene Acțiunea ar trebui să demonstreze bunele practici privind modul în care sinergiile dintre fondurile structurale și Orizont 2020 pot fi exploatate în...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Alianța Globală pentru prevenirea bolilor cronice (GACD) și gestionarea tulburărilor mintale

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Alianța Globală pentru prevenirea bolilor cronice (GACD) și gestionarea tulburărilor mintale Apelul Alianței Globale pentru boli cronice (GACD) se va concentra asupra propunerilor de cercetare cu privire la punerea în aplicare a tulburărilor psihice a copiilor, adolescenților și cu debut la vârsta adultă , incluzând, dar fără...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Educație și competențe: responsabilizarea tinerilor inovatori din Europa

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Educație și competențe: responsabilizarea tinerilor inovatori din Europa Acțiunea va deschide calea pentru a inova practici de învățare și predare, astfel încât competențele de inovare facă parte din educația unei persoane, formale și informale,...


Ce sunt granturile europene și cine le poate obține?

Granturile europene reprezintă un sprijin pe care Comisia Europeană îl acordă acelor proiecte care urmăresc aplicarea sau sprijinirea unei politici a UE. Granturile europene se acordă și organizațiilor care își propun să promoveze interesele UE. Sunt, nu mai puțin de 12 arii de finanțare, peste 30...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social în sectorul agricol

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020     Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social în sectorul agricol Durabilitatea ecologică și economică a sectorului agricol depinde în mare măsură de capacitatea agricultorilor să dezvolte activități și să...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Construirea unui sistem viitor de știință și educație apt pentru sectoarele agricole

  Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Construirea unui sistem viitor de știință și educație apt pentru sectoarele agricole Tranziția spre o agricultură mai durabilă, silvicultură, industria alimentară și lanțurile de valori bazate pe conceptul bio, pentru a face față...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Crearea rețelelor de ferme europene, pentru a stimula schimburile de cunoștințe tematice și a închide decalajul de inovare

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Crearea rețelelor de ferme europene, pentru a stimula schimburile de cunoștințe tematice și a închide decalajul de inovare Fermele demonstrative și pilot au un rol major în procesul de învățare de tip peer-to-peer în comunitatea agricolă mai...
Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Noi politici publice, modele și mecanisme de afaceri pentru furnizarea durabilă a serviciilor ecosistemice forestiere

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Noi politici publice, modele și mecanisme de afaceri pentru furnizarea durabilă a serviciilor ecosistemice forestiere Diferențele regionale în ceea ce privește sistemele de gestionare a pădurilor puse în aplicare și a ciclurilor de producție lungi...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Către 2030 – politici și instrumente de suport decizional pentru o abordare integrată a gestionării terenurilor ca resursă

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020     Către 2030 – politici și instrumente de suport decizional pentru o abordare integrată a gestionării terenurilor ca resursă Terenul folosit de agricultură și silvicultură face obiectul unei game tot mai mare de utilizări...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Interacțiunile zonelor rurale de coastă: consolidarea sinergiilor între terenuri

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Interacțiunile zonelor rurale de coastă: consolidarea sinergiilor între terenuri Combinand cercetările de mediu, agricole și socio-economice, propunerile vor identifica și analiza interacțiunile dintre terenuri și mare, să identifice diferitele componente ale economiilor locale terestre și maritime, și...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Inovația de e-infrastructură bazată pe platformă

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Inovația de e-infrastructură bazată pe platformă   Pregătirile pentru generațiile viitoare de e-infrastructuri reprezintă principala provocare. Platformele și serviciile de e-infrastructură trebuie să evolueze prin acțiuni de inovare pentru a răspunde nevoilor pe termen lung ale comunităților de...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Promovarea co-inovare pentru viitoarele tehnologii de detectare și imagistică

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Promovarea co-inovare pentru viitoarele tehnologii de detectare și imagistică   Infrastructurile de cercetare, în calitate de furnizori de servicii avansate, au un potențial de inovare, care nu a fost întotdeauna suficient exploatat. Oportunitățile oferite de dezvoltarea...


Economie, finanțe și taxe

Această secțiune oferă informații despre granturile europene gestionate direct de Uniunea Europeană în domeniu: Competiție ; Finanțe ; Lupta împotriva evaziunii ; Taxare și uniunea vamală


Afaceri și locuri de muncă

Această secțiune oferă informații despre granturile europene gestionate direct de Uniunea Europeană în domeniu: Acțiune climat ; Competitivitate și Industrie ; Piața internă ; Locuri de muncă, afaceri sociale și incluziune ; Antreprenoriat ; Accesul la piețe ; Microfinanțarea ; Program finanțarea IMMuri ;...


Cultură, educație și tineret

Această secțiune oferă informații despre granturile europene gestionate direct de Uniunea Europeană în domeniu: Cultură și servicii audiovizuale ; Formare interpreți ; Educație și traininguri ; Media ; Sport ; Tineret ; Programul Erasmus+


Agricultură, pescuit și alimente

Această secțiune oferă informații despre granturile europene gestionate direct de Uniunea Europeană în domeniu: Bunăstarea animalelor ; Politica Comună în domeniul pescuitului ; Politica Agricolă Comună și dezvoltare rurală ; Sănătatea plantelor      


Șiință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science Acest Apel se referă la două domenii complementare ale infrastructurilor electronice foarte strâns legate cu obiectivul de a face datele de cercetare detectabile, accesibile, evaluabile, inteligibile, utilizabile, și ori de câte ori este posibil interoperabile –...Transport și călătorii

Această secțiune oferă informații despre granturile europene gestionate direct de Uniunea Europeană în domeniu: Transportul de marfă ; Turism ; Rețea trans-europeană ; Transport
Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Ebola și alte febre hemoragice filovirale (Ebola +) Program: focare viitoare

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Ebola și alte febre hemoragice filovirale (Ebola +) Program: focare viitoare Acest Apel oferă o oportunitate de a captura progresele științifice emergente și să progreseze rapid în intervențiile de îngrijire a sănătății. Propunerile pot aborda...