Granturi Europene

   

Știință și tehnologie

Drepturile, egalitatea și programul de cetățenie

Asigurarea celui mai înalt nivel de protecție a confidențialității și a datelor cu caracter personal

  1. Prioritățile și activitățile care vor fi finanțate

1.1. priorităţi

În conformitate cu orientările politice ale Comisiei Juncker, reforma protecției datelor este unul dintre elementele constitutive ale unei “piețe unice digitale conectate” și ale unei “zone de justiție și drepturi fundamentale bazate pe încrederea reciprocă”, iar aplicarea sa în 2018 necesită efecte și pregătirea uniformă.

1.2. Descrierea activităților

Sprijinirea autorităților naționale din domeniul protecției datelor pentru a ajunge la afaceri și cetățeni prin:

  • sprijinind autoritățile de protecție a datelor în sensibilizarea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, și pentru a răspunde la întrebările acestora; acest obiectiv poate fi atins, de exemplu, prin stabilirea de “linii telefonice”;
  • sprijinind autoritățile de protecție a datelor în activitățile lor de sensibilizare destinate publicului larg.

1.3. Rezultate asteptate

  • Cunoștințe și înțelegere sporite între întreprinderi, în special IMM-uri, cu privire la normele privind protecția datelor;
  • Creșterea gradului de conștientizare a protecției datelor în rândul publicului larg prin activități de conștientizare adaptate la situația națională specifică.

Data limită:  25 ianuarie 2018

Număr apel : REC-RDAT-TRAI-AG-2017

 

Link către proiect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *