Granturi Europene

O serie de factori sunt responsabili de (re)apariția amenințărilor cu boli infecțioase, inclusiv rezistența antimicrobiană, modificarea epidemiologiei și răspândirea bolii într-un mediu global în schimbare.

Tehnologiile IT avansate actuale oferă oportunitatea de a integra și ar putea permite tratamentul rapid și personalizat al pacienților infectați și poate sporii detectarea, urmărirea și controlul focarelor de boli infecțioase.

Domeniu de aplicare :

Este de așteptat ca propunerile să dezvolte:

  1. – tehnologia care permite colectarea, accesul, analiza și schimbul de date relevante, inclusiv secvențierea următoarei generații;
  2. – metodele inovatoare de bio-informatică și modelare care permit modelarea și cartografierea riscurilor; și
  3. – instrumentele analitice pentru avertizarea timpurie, evaluarea riscurilor și monitorizarea amenințărilor (re) emergente ale bolilor infecțioase.

Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani (2014 până în 2020) – pe lângă investițiile private pe care acești bani le vor atrage. Acest program promite mai multe descoperiri si premiere mondiale prin aducerea de idei de la laborator pe piață.
Orizont 2020 este instrumentul financiar care pune în aplicare Innovation Union , o inițiativă emblematică Europa 2020, menită să asigure competitivitatea globală a Europei.
Grantul oferă finanțare în următoarele domenii: Agricultură și silvicultură, Resursele acvatice, Industriile bio, Biotehnologie, Energie, Mediu și politici climatice, Produse alimentare si Dietă sanatoasă, Finanțarea cercetătorilor , Sănătate, Cercetare și inovare în domeniul TIC, Inovaţie, Cooperare internațională, Parteneriate cu industria și statele membre, Materii prime, Infrastructurile de cercetare, Securitate, IMM-uri, Științe sociale și umaniste, Societate, Spaţiu, Transport.

Data limită:  16 aprilie 2019

Număr apel : SC1-BHC-13-2019

Link către proiect

Link către Ghidul de finanțare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *