Granturi Europene

Ultimele proiecte adăugate

Justiție, afaceri interne și drepturile cetățenilor: Cetățenie; Acțiune acordă pentru sprijinirea proiectelor naționale sau transnaționale privind nediscriminarea și integrarea romilor

Justiție, afaceri interne și drepturile cetățenilor   Cetățenie Acțiune acordă pentru sprijinirea proiectelor naționale sau transnaționale privind nediscriminarea și integrarea romilor În acest apel, Comisia dorește să sprijine activitățile care abordează cel puțin una dintre următoarele grupuri cu risc de discriminare: minoritatile rasiale sau...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020; Sprijin pentru organizațiile de cercetare de punerea în aplicare a planurilor privind egalitatea de gen

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Sprijin pentru organizațiile de cercetare de punerea în aplicare a planurilor privind egalitatea de gen Egalitatea de gen este o prioritate cheie a spațiului european avand ca obiective: Eliminarea barierelor din calea recrutării, păstrarea și evoluția...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Dimensiunile etice ale tehnologiilor IT: o perspectivă europeană axată pe aspectele de securitate și drepturile omului

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Dimensiunile etice ale tehnologiilor IT: o perspectivă europeană axată pe aspectele de securitate și drepturile omului. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Cercetare și inovare responsabila în susținerea durabilității și a guvernanței, ținând cont de contextul internațional.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Cercetare și inovare responsabila în susținerea durabilității și a guvernanței, ținând cont de contextul internațional.  Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile...
Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Co-fond pe “One Health” (zoonoze – amenințări emergente)

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Co-fond pe “One Health” (zoonoze – amenințări emergente) Boli  sau infecții, care sunt în mod natural transmise  direct sau indirect între animale și om (zoonoze), constituie riscuri majore pentru sănătatea publică. Zoonozele au un impact...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Cercetari și inovări responsabile (RRI) în susținerea durabilității și a guvernanței, ținând cont de contextul internațional.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Cercetari și inovări responsabile (RRI) în susținerea durabilității și a guvernanței, ținând cont de contextul internațional. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Science4Refugees – Sprijin pentru oamenii de știință refugiați cu înaltă calificare.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Science4Refugees – Sprijin pentru oamenii de știință refugiați cu înaltă calificare. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani...


Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Implementarea unei inițiative europene de formare a formatorilor în ceea ce privește integritatea etică și a cercetării.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Implementarea unei inițiative europene de formare a formatorilor în ceea ce privește integritatea etică și a cercetării. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde €...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Consolidarea poziției Europei în context global: diplomația științei și relații interculturale.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Consolidarea poziției Europei în context global: diplomația științei și relații interculturale. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Îmbunătățirea înțelegerii reciproce între europeni, lucrând la problemele trecutului.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Îmbunătățirea înțelegerii reciproce între europeni, lucrând la problemele trecutului. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani (2014 până...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont. 2020 Instrumente și tehnologii pentru coordonarea și integrarea sistemului energetic european

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020        Instrumente și tehnologii pentru coordonarea și integrarea sistemului energetic european. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Activarea producției pre-comerciale de biocombustibil avansat pentru aviație

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Activarea producției pre-comerciale de biocombustibil avansat pentru aviație   Decarbonizarea sectorului transporturilor aeriene și reducerea dependenței de combustibilii fosili necesită biocombustibili lichizi chiar și pe termen mai lung. Orizont 2020 este cel mai mare program de...
Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Înțelegerea transformării administrațiilor publice europene.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Înțelegerea transformării administrațiilor publice europene.   Colaborarea eficientă între departamente guvernamentale și  non-guvernamentale este esențială pentru o bună guvernare. Este nevoie de lucru dincolo de frontierele de portofoliu pentru a realiza în comun răspunsurile integrate...


Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Patrimoniul cultural european, accesul și analiza pentru o interpretare mai bogată a trecutului.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Patrimoniul cultural european, accesul și analiza pentru o interpretare mai bogată a trecutului.   Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile...
Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Alfabetizarea culturală a tinerilor generații în Europa.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Alfabetizarea culturală a tinerii generații din Europa. Diversitatea culturală este una dintre cele mai valoroase bunuri ale Europei, a sistemelor educaționale și culturale europene dar trebuie să răspundă pentru diversitate și să permită tuturor cetățenilor...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Dezvoltarea următoarelor tehnologii de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de încălzire/răcire

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Dezvoltarea tehnologiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile și de încălzire/răcire Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Științe sociale și umaniste de sprijin pentru Uniunea Energiei

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Științe sociale și umaniste de sprijin pentru Uniunea Energiei De-a lungul și deasupra numeroaselor provocări tehnologice care trebuie depășite pe drumul spre atingerea acestor obiective gemene, o serie de aspecte transversale trebuie să fie mai...

Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont. 2020 Tehnologii inovatoare de ultimă generație care permit integrarea inteligentă a rețelelor, stocare și sistem de energie, cu creșterea ponderii surselor de energie regenerabile: rețele de distribuție.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020        Tehnologii inovatoare de ultimă generație care permit integrarea inteligentă a rețelelor, stocare și sistem de energie, cu creșterea ponderii surselor de energie regenerabile: rețele de distribuție. Orizont 2020 este cel mai mare program...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Demonstrarea integrării sistemului cu tehnologii de transport în rețea și de stocare inteligentă, cu o cotă tot mai mare a surselor regenerabile de energie.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020     Demonstrarea integrării sistemului cu tehnologii de transport în rețea și de stocare inteligentă, cu o cotă tot mai mare a surselor regenerabile de energie. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Acțiuni comune pentru a promova soluții energetice inovatoare în domeniul tehnologiilor de energie regenerabilă

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Acțiuni comune pentru a promova soluții energetice inovatoare în domeniul tehnologiilor de energie regenerabilă Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Co-Fondul de Cooperare consolidată ERA-NET în rețelele inteligente energetice regionale și locale ale sistemului energetic european.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Co-Fondul de Cooperare consolidată ERA-NET în rețelele inteligente energetice regionale și locale ale sistemului energetic european. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Sprijinirea activităților de cooperare internațională cu privire la contribuția solului agricol la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Sprijinirea activităților de cooperare internațională cu privire la contribuția solului agricol la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice   Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. O mai bună înțelegere a provocărilor cu care se confruntă agricultura și impactul politicilor – O platformă europeană pentru a sprijini modelarea în agricultură.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   O mai bună înțelegere a provocărilor cu care se confruntă agricultura și impactul politicilor – O platformă europeană pentru a sprijini modelarea în agricultură.   Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Agricultura urbană cu resurse eficiente pentru beneficii multiple – contribuție la Parteneriatul privind Urbanizarea China-UE

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Agricultura urbană cu resurse eficiente pentru beneficii multiple – contribuție la Parteneriatul privind Urbanizarea China-UE   Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde €...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Managementul resurselor de apă din sol în UE și China, precum și impactul acesteia asupra funcțiilor agro-ecosistemelor

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Managementul resurselor de apă din sol în UE și China, precum și impactul acesteia asupra funcțiilor agro-ecosistemelor Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde €...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Cum putem combate epidemia de obezitate din copilărie?

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Cum putem combate epidemia de obezitate din copilărie? Obezitatea infantilă este una dintre cele mai serioase provocări de sănătate publică din secolul XXI și prevalența  a crescut într-un ritm alarmant în ultimele decenii. Orizont 2020 este cel...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Sistemul de producție alternativă pentru a aborda consumul de droguri anti-microbian, bunăstarea animalelor și impactul asupra sănătății.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Sistemul de producție alternativă pentru a aborda consumul de droguri anti-microbian, bunăstarea animalelor și impactul asupra sănătății. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Servicii de observare a Pământului pentru monitorizarea producției agricole în Africa

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Servicii de observare a Pământului pentru monitorizarea producției agricole în Africa   Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Promovarea și sprijinirea eco-intensificării sistemelor de producție de acvacultură: interioare (inclusiv apa dulce), zona de coastă și în larg.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Promovarea și sprijinirea eco-intensificării sistemelor de producție de acvacultură: interioare (inclusiv apa dulce), zona de coastă și în larg.  Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. PPI pentru preluarea standardelor pentru schimbul de înregistrări medicale digitalizate

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   PPI pentru preluarea standardelor pentru schimbul de înregistrări medicale digitalizate Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Lanțuri agro-alimentare inovatoare: deblocarea potențialului de competitivitate și durabilitate.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Lanțuri agro-alimentare inovatoare: deblocarea potențialului de competitivitate și durabilitate.  Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani (2014 până...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Închiderea buclelor la ferme și la nivel regional în vederea atenuării emisiilor de GES și contaminarea mediului – concentrarea pe ciclurile de carbon, azot și fosfor în agro-ecosisteme.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Închiderea buclelor la ferme și la nivel regional în vederea atenuării emisiilor de GES și contaminarea mediului – concentrarea pe ciclurile de carbon, azot și fosfor în agro-ecosisteme   Orizont 2020 este cel mai mare program...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Biodiversitatea funcțională – creșterea productivității prin biodiversitate funcțională: interacțiunea eficientă a polenizatorilor culturilor și a animalelor de pradă.

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Biodiversitatea funcțională – creșterea productivității prin biodiversitate funcțională: interacțiunea eficientă a polenizatorilor culturilor și a animalelor de pradă. Biodiversitatea și diversele ecosisteme servesc producției agricole în multe moduri diferite, dar nu toate sunt bine cunoscute. Utilizarea...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Tehnologii inteligente de pescuit pentru un sector de pescuit eficient, compatibil și prietenos cu mediul

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020 Tehnologii inteligente de pescuit pentru un sector de pescuit eficient, compatibil și prietenos cu mediul Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Promovarea cunoștințelor biologice de bază și îmbunătățirea instrumentelor de management pentru peștii importanți din punct de vedere comercial și alte specii de fructe de mare

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Promovarea cunoștințelor biologice de bază și îmbunătățirea instrumentelor de management pentru peștii importanți din punct de vedere comercial și alte specii de fructe de mare. Gestionarea pescuitului mai eficientă, bazată pe știință, este necesară pentru...Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. ERA-NET Cofund: Parteneriatele public-public în bioeconomie

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   ERA-NET Cofund: Parteneriatele public-public în bioeconomie Agricultura și sectorul agro-alimentar sunt parte integrantă a economiei și societății în Europa. Ele sunt supuse unor presiuni externe multiple, cum ar fi creșterea cererii pentru produsele alimentare, hrana...


Știință și tehnologie: Cercetare și inovare – Orizont 2020. Validarea instrumentelor de diagnosticare pentru sănătatea animalelor și a plantelor

Știință și tehnologie Cercetare și inovare – Orizont 2020   Validarea instrumentelor de diagnosticare pentru sănătatea animalelor și a plantelor Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare al UE, cu aproape 80 de miliarde € din fondurile disponibile peste 7 ani...