Granturi Europene

Ultimele proiecte adăugate

Justiţie: Acțiuni pentru sprijinirea proiectelor naționale sau transnaționale pentru a consolida drepturile victimelor criminalității / victime ale violenței

Justiţie: Acțiuni pentru sprijinirea proiectelor naționale sau transnaționale pentru a consolida drepturile victimelor criminalității / victime ale violenței. Are drept scop cofinanțarea proiectelor transnaționale care susțin victime ale violenței, în conformitate cu obiectivul specific al drepturilor, egalitatea și cetățenie. Data limită: 8 Aprilie 2016...


Cetăţenie: Programul Europa pentru cetateni-Memorie istorică europeană

Cetăţenie: Programul Europa pentru cetateni-Memorie istorică europeană. Scopul prezentului ghid al programului este de a-i sprijini pe toți cei interesați să elaboreze proiecte sau să primească sprijin financiar în cadrul programului „Europa pentru cetățeni” (2014-2020), ajutându-i să înțeleagă obiectivele programului și tipurile de activități...


Cetăţenie: Programul Europa pentru cetateni-Înfrățirea orașelor

Cetăţenie: Programul Europa pentru cetateni-Înfrățirea orașelor. Scopul prezentului ghid al programului este de a-i sprijini pe toți cei interesați să elaboreze proiecte sau să primească sprijin financiar în cadrul programului „Europa pentru cetățeni” (2014-2020), ajutându-i să înțeleagă obiectivele programului și tipurile de activități care...Cetăţenie: Programul Europa pentru cetateni- Proiectul Societatii civile

Cetăţenie: Programul Europa pentru cetateni- Proiectul Societatii civil. Scopul prezentului ghid al programului este de a-i sprijini pe toți cei interesați să elaboreze proiecte sau să primească sprijin financiar în cadrul programului „Europa pentru cetățeni” (2014-2020), ajutându-i să înțeleagă obiectivele programului și tipurile de...


Afaceri Interne: Acțiuni în domeniul de monitorizare a returnării forțate

Afaceri Interne: Acțiuni în domeniul de monitorizare a returnării forțate. Apelul pentru propuneri vizează proiecte transnaționale de finanțare pentru a sprijini punerea în aplicare efectivă a Directivei privind returnarea, care prevede că statele m embre trebuie să prevadă un sistem de monitorizare a returnării...


Afaceri Interne: Acțiunile care abordează traficului de ființe umane, în special integrarea și întoarcerea în siguranță a victimelor traficului de ființe umane

Afaceri Interne: Acțiunile care abordează traficului de ființe umane, în special integrarea și întoarcerea în siguranță a victimelor traficului de ființe umane. Prezentul apel pentru propuneri are ca scop finanțarea proiectelor care vizează toate formele de trafic de ființe umane, în special integrarea și...


Afaceri Interne: Actiuni in domeniul integrarii

Afaceri Interne: Actiuni in domeniul integrarii Acest apel pentru propuneri are drept scop găsirea de proiecte transnaționale pentru a promova integrarea resortisanților țărilor terțe în statele membre ale Uniunii Europene. Acesta apel are ca scop si sprijinirea acțiunilor de a contribui la gestionarea eficientă...Politică maritimă: Contract-cadru pentru o mai buna reglementare a activități legate de dimensiunea internațională a politicii comune în domeniul pescuitului pentru Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit

Politică maritimă: Contract-cadru pentru o mai buna reglementare a activități legate de dimensiunea internațională a politicii comune în domeniul pescuitului pentru Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit Data limită: 29 Februarie 2016 Număr: – Link către proiect
Cereri deschise de exprimare a interesului pentru crearea unui grup de experți care să fie potențial membri ai grupului pentru acțiunea Uniunii “Capitala europeană a culturii” în temeiul Deciziei 445/2014 / UE

Cereri deschise de exprimare a interesului pentru crearea unui grup de experți care să fie potențial membri ai grupului pentru acțiunea Uniunii “Capitala europeană a culturii” în temeiul Deciziei 445/2014 / UE Data limită: 31 Decembrie 2020 Număr: EAC/14/2014 Link către proiect


“European Capital of Culture”

“European Capital of Culture” Cereri deschise de exprimare a interesului pentru crearea unui grup de experți care să fie potențial membri ai grupului pentru acțiunea Uniunii “European Capital of Culture” în temeiul Deciziei 445/2014 / UE Data limită: 31 Decembrie 2020 Număr: EAC/14/2014 Link...

Turism – Enterprise European Network (2nd call) – data limită 29/01/2015

Scopul acestui grant este de a înființa consorții Enterprise Europe Network pentru perioada 2015-2020 în zonele geografice în care nu există consorții Enterprise Europe Network înființate la primele granturi de acest gen oferite. Enterprise Europe Network ajută întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) să profite din...


Transport – Connecting Europe Facility – CEF – data limită

Connecting Europe finanțează proiecte care creează legături între statele europene în domeniul transportului și noilor tehnologii. Proiectele vor fi, de asemenea, mai ecologice pentru economia Europei prin promovarea mijloacelor de transport mai puțin poluante, conexiuni de bandă largă de mare viteză și facilitarea utilizării...

Orizont 2020 – Securitatea sustenabilă a hranei – data limită 03/02/2015

Proiectul finanțează: – evaluarea durabilității producției animaliere terestre, – evaluarea sistemelor de recoltare pentru îmbunătățirea solului, – strategii pentru productivitatea, stabilitatea și calitatea culturilor, – gestionarea și utilizarea durabilă a resurselor genetice, – baze științifice și instrumente pentru prevenirea și atenuarea bolilor moluștelor, –...

Orizont 2020 – Activități de coordonare a serviciilor de sănătate – data limită 24/02/2015

Proiectul finanțează: – prevenirea și tratamentul împotriva bolilor pulmonare, bolilor cronice, bolilor cardiovasculare – colaborarea și alinierea programelor și activităților naționale în domeniul bolilor legate de creier si tulburari ale sistemului nervos, – dezvoltarea durabilă și globalizarea inițiativei programului comun privind bolile neurodegenerative. Data...
Orizont 2020 – Eficiență energetică – data limită 04/02/2015

Proiectul finanțează: – proiectarea clădirilor noi cu performante ridicate de energie, – noile tehnologii de recuperare a căldurii în sistemele industriale mari, avand in vedere întregul ciclu de energie de la producerea de energie termică la transformare, livrare și utilizare finală. Data limită: 04-02-2015...